Gedrag

Om de Track Day in alle veiligheid en zonder zorgen te laten verlopen, hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Wie zich niet aan deze regels houdt, zal de toegang tot het circuit worden ontzegd en kan geen aanspraak maken op een teruggave van het inschrijvingsgeld. Als iedereen zich aan deze regels houdt, dan zijn we er van overtuigd dat iedereen maximaal zal genieten van de dag!

Algemene Regels

 1. De bestuurder van een wagen moet minstens 18 jaar oud zijn en beschikken over een geldig rijbewijs.
 2. Passagiers moeten minstens 16 jaar oud zijn, er is hoogstens 1 passagier toegelaten per wagen.
 3. Het bijwonen van de veiligheidsbriefing is verplicht voor elke bestuurder. Deze briefing zal plaatsvinden voor het circuit opent. Na het bijwonen ervan krijgen de bestuurders een polsbandje. Zonder polsbandje zullen officials geen toegang verlenen tot het circuit.
 4. Geen onnodige stops, niet rijden in de tegenovergestelde richting en geen onveilige manoeuvres in het algemeen. Deze zullen leiden tot een onmiddellijke verwijdering van het circuit en uitsluiting zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.
 5. Rij voldoende traag in de pits of op de standplaatsen naast het circuit, hou rekening met voetgangers.
 6. Niemand gaat het circuit op zonder de uitdrukkelijke toestemming van de baancommissarissen.
 7. Het is verboden om tijdens het evenement alcohol of drugs te gebruiken of andere middelen die uw reactievermogen kunnen verminderen. Bij het minste vermoeden dat iemand onder invloed is, zal de toegang tot het circuit worden geweigerd zonder recht op teruggave van het inschrijvingsgeld.

Wanneer snellere bestuurders u willen inhalen, dan is het hun eigen verantwoordelijkheid om van de ideale lijn af te wijken en u veilig in te halen. De bestuurder die ingehaald wordt, mag op geen enkele wijze gehinderd
worden. Degene die inhaalt moet er zeker van zijn ver genoeg voorbij de
trage auto te zijn alvorens naar de ideale rijlijn terug te keren.

Als u ingehaald wordt, blijf dan rustig. Staar u niet blind op de achterzijde van snellere auto’s die u inhaalden, maar doe gewoon uw eigen ding. Wees niet bang om te traag te rijden.

Bent u bezig aan een rustigere opwarmronde bij de start van uw sessie of een laatste ronde om de wagen te laten afkoelen, gebruik dan uw 4 richtingaanwijzers om kenbaar te maken dat u trager rijdt dan normaal. U kan uw richtingaanwijzers ook gebruiken om aan te geven dat u een snellere wagen vrije doorgang geeft.

Als u in een snelle auto rijdt, maar weet dat u anderen ophoudt in de bochten, laat hen dan toch inhalen op de rechte stukken. Uw ego laat u beter thuis.

Zolang iedereen deze eenvoudige regels in acht neemt en in veilige zones inhaalt met de nodige voorzichtigheid, dan wordt het zeker een fantastische dag voor elke deelnemer.

Inhalen

Niet inhalen in bochten.

Niet inhalen in remzones.

Inhalen kan zowel links als rechts.

Tragere wagens blijven best op de ideale rijlijn, geef gerust met uw richtingaanwijzers aan dat u de snellere wagen gezien hebt.

Snellere wagens halen in door de ideale rijlijn even te verlaten.

Elk inhaalmanoeuvre moet met respect gebeuren voor elkaar!

Commissarissen en Vlaggen

Er zijn op het circuit een aantal commissarissen om u de hele dag
lang te begeleiden op het circuit. Respecteer de vlaggen die ze gebruiken om gevaar te signaleren.

 • GROENE VLAG: alles ok, u kunt vertrekken of doorrijden
 • GELE VLAG: gevaar vóór u, vertraag en verboden om in te halen
 • BLAUWE VLAG: er nadert een snellere wagen die u zal inhalen
 • RODE VLAG: sessie stilgelegd, vertraag, keer terug naar de pit, verboden om in te halen
 • GEBLOKTE VLAG: einde van de sessie, keer terug naar de pit

Als u langs het circuit bent vastgeraakt, blijf altijd in de wagen zitten, de commissarissen komen tot bij u om de wagen te takelen en u in veiligheid te brengen. Verlaat nooit de wagen, tenzij bij brandgevaar.

Beschermende Kledij

 • HELM – Een onbeschadigde en passende helm is verplicht voor bestuurder en passagier.
 • MOUWEN – Draag een hemd of een jasje met lange mouwen. In het geval van een crash kunnen uitklappende airbags brandwonden veroorzaken op onbedekte armen of benen.
 • BROEK – Een korte broek is niet toegestaan.
 • SCHOENEN – De bestuurder en de passagier moeten comfortabele, gesloten schoenen dragen. Slippers zijn niet toegelaten.